Far og datter;
Gahan (Arminzeras King Dave of Basildon) og
Stella (Kalexas Never Let Me Down Again)

Eier og fotograf: Mari Stine Johansen

Planlagte kull/Planned litter.

Deena er parret med Miio.

Deena is mated to Miio.

Oppdatert/News

28/7-21:  Nytt/News

25/7-21:  Nytt/News

24/7-21: Nytt/News

11/7-21:  Nytt/News

4/7-21:  Nytt/News

27/6-21:  Nytt/News

26/6-21:  Nytt/News

23/6:21:  Nytt/News

12/6-21:  Nytt/News

06/6-21:  Nytt/News