18. apr, 2020

CORE Online dog show!

I disse Coronatider når vi alle må ta våre forholdsregler, «alt» er avlyst, utsatt og stengt må man finne alternative måter å få dekket sine interesser på.
Det har dukket opp flere Online dogshows hvor det uoffisielt bedømmes og premieres hunder etter forskjellige kriterier. Noen går på hvor mange likes ett bilde får andre etter videobedømming.
Märtha ble for moro skyld meldt på i CORE sin konkurranse hvor bedømmelsen ble gjort av to autoriserte dommere, Petter Steen og Siv Sandø.
Av 630 påmeldte hunder ble Märtha kåret til BIS-3 og fikk 6 mnd forbruk med CORE-fôr levert på døren! En meget hyggelig opplevelse i disse tider.
Og dette blir nok hennes eneste «utstilling» i år nå som løpetiden nærmer seg og hun forhåpentligvis skal bli mamma igjen! 😊👍🏻

In these times when we all have to take precautions, "everything" is canceled, postponed and closed, alternative ways of covering our interests must be found.
Several online dog shows have appeared where dogs are unofficially judged and awarded according to different criteria. Some on how many likes one picture gets, others after video rating.
Märtha was for fun entered in CORE's competition where the judging was done by two authorized judges, Petter Steen and Siv Sandø.
Of 630 registered dogs, Märtha was BIS-3 and had 6 months of consumption with CORE delivered to our door! A very enjoyable experience.
And this will probably be her only "show" this year now that she will hopefully soon be a mom again! 😊👍🏻