Siste Nytt/News

23. mar, 2019

«Harry» Kalexas Dundee Castle og eier Wenche var en tur i Kristiansand og på NKKs INT utstilling ble yngstemann i juniorklassen nr 2 med CK og en fantastisk kritikk for dommer Michael Gadsby fra UK.

«Gorgeous head. Giving away a little in his class due to youth.
Lovely balance and prop. Good depth and lenght of ribs. Good forechest and upper arm. Shoulders a little straight. Very good rear assemb. Sound up and down. Maintain a lovely outline on the move, just needs to settle a little in front.»

17. feb, 2019

«Harry» Kalexas Dundee Castle har debutert i juniorklasse med 3 x Excellent. Og for den engelske dommeren John Thirlwell ble det klasseseier, CK og også BIM Junior. Gratulerer til eiere Wenche og Vidar.

"Harry" Kalexas Dundee Castle has debuted in junior class. 3 x Excellent and for the English judge John Thirlwell he won the class with CK and BOS junior. Congratulations to owners Wenche and Vidar.

3. feb, 2019

«Harry» Kalexas Dundee Castle har vært i ringen igjen. For dommer Jan Roger Sauge ble det BIR i 6-9 mnd. Han avsluttet med BIS-4 for Dommer Line Hovde.
Gratulerer så mye til eiere Wenche og Vidar!

Another puppy show for "Harry" Kalexas Dundee Castle. For judge Jan Roger Sauge he became BOB 6-9 months.
He then became BIS-4 for judge Line Hovde.
Congratulations to owners Wenche and Vidar!

29. jan, 2019

På termindatoen 21/1 fødte Wilma 8 valper. Dessverre mistet vi en gutt, men de resterende 7, 4 gutter og 3 jenter, er sterke og livskraftige.

On the date of term Wilma gave birth to 8 puppies. Unfortunately we lost one of the boys.
The remaining 7, 4 boys and 3 girls, are strong and full of life.

13. jan, 2019

«Harry» Kalexas Dundee Castle (Glen - Märtha) har startet årets utstillingssesong. Han avsluttet også sin valpekarriere på denne utstillingen og han gjorde det med stil!
For dommer Richard Stafford fra England blir han Beste hannvalp 6-9 mnd. Han blir også BIR valp.
Han avslutter dagen med å bli BIS-3!
Gratulerer så mye til eiere Wenche og Vidar!
Vi gleder oss til fortsettelsen med dere og Harry!

«Harry» Kalexas Dundee Castle did his last puppyshow yesterday.
He finished with style and ended up as best male puppy and went on to take home the BOB.
In the BIS finale he was placed as nr 3.
Congratulations to the owners Wenche and Vidar!