Hunder vi minnes som har hatt en spesiell plass i våre hjerter og som vi desverre har måttet ta farvel med.