Isle-kullet. Født 28/9-17. 4 tisper og 5 hannhunder.

River-kullet. Født 25/4-16. 3 tisper og 7 hannhunder.

Porsche-kullet. Født 9/12-2013. 5 tisper og 4 hannhunder.

Zvart-kullet. Født 27/4-2010. 3 tisper og 4 hannhunder.