Cacis Posh For Flat Garden

  • Reg.nr: SE43053/2012
  • Sex: Bitch
  • Born: 16.05.2012
  • Color: Black
  • Hips: A
  • Eyes: Feilstilte øyehår. Mild. 18/12-17
  • Gonioscopy: Clear 14/11-16
  • Owners: Jon André Breivik & Kjersti Jensen

Resultater

18/5-13: NRK, Kongsvinger. 1JKK, CK
08/6-13: NRK Spesialen. 1JKK, CK, Res.CERT, 3.BTK.
07/6-14: NRK Spesialen. 3AKK, CK
14/11-14: NKK NV. 3AKK, CK