Hanner/Dogs

Kalexas River Glenmore «Glen»

Kalexas Balmoral Castle «Magnus»

Kalexas Mini Morris «Miio»

 

Tisper/Bitches

Flat Gardens Elwen «Wilma»

Kalexas Carrera «Märtha»

Kalexas River Dee «Deena»

Kalexas Glenallachie «Petra»

Kalexas Glamis Castle «Thyra»

Kalexas Loch Anna «Anna»

Kalexas Charlotte Augusta "Nenna"

Wildzeal Here Comes The Sun "Sally"

Kalexas Lotus Elise "Sara"

Kalexas Seven Sisters "Frida"