Hanner/Dogs

Kalexas River Glenmore «Glen»

Kalexas Balmoral Castle «Magnus»

Kalexas Mini Morris «Miio»

 

Tisper/Bitches

Flat Gardens Elwen «Wilma»

Kalexas Carrera «Märtha»

Kalexas River Dee «Deena»

Kalexas River Nith «Nike»

Kalexas Glenallachie «Petra»

Kalexas Glamis Castl «Thyra»

Kalexas Isle Of Skye «Frida»

Kalexas Loch Anna «Anna»

Caci’s Posh For FG «Sandra»