Vi har flere spennende valpeplaner framover.

Er du interessert i å høre mer om disse planene og kanskje kan tenke deg en valp, ta kontakt med Kjersti på tlf 970 82 471 eller Jon André på tlf 909 90 108

Vi ønsker også forverter til både tispe og hannhund, fortrinnsvis på Østlandet.

Vi følger NKK og Norsk Retrieverklubbs retningslinjer for avl og oppdrett.

 

 

We have several exciting puppy plans for the future.

 

Are you interested in hearing more about these plans, please contact Kjersti on tlf +47 970 82 471 or Jon André tlf +47 909 90 108 or Mail: kalexa@online.no

 

We follow NKK and Norsk Retrieverklubb's guidelines for breeding.

 

Nero og Märtha

Märtha vil bli inseminert med Nero i løpet av sommeren 2020.

Märtha will be AI to Nero during the summer 2020.

Jack and Nike

Nike vil insemineres med Jack sommer/høst 2020.

Nike will be AI with Jack summer/fall 2020.

Miio and Deena

Deena vil bli parret med Miio høsten 2021.

Deena will be mated with Miio autumn 2021.